Cross-over Expo '10 jaar MixArt' '10 jaar United Colours'

10 jaar MixArt

10 jaar United Colours

MixArt nodigt je uit om dit feest samen met ons te vieren met Live muziek en MixArt kunstenaars…

Een evenement dat je niet mag missen.

Perstekst:

10 JAAR MIXART-UNITED COLOURS

 

Toen zowat tien jaar geleden Hugo Tanghe het initiatief nam tot het oprichten van MixArt kon hij niet vermoeden dat dit een decennium later een vaste waarde zou zijn binnen de cross-over art. Zijn initiatief omhelst een omkadering voor ‘MixArt Kunstenaars’ in de meest ruime betekenis van het woord kunst.  Een galerij bij hem thuis geeft allerlei talentvolle artiesten de mogelijkheid om hun werk tentoon te stellen maar evenzeer schept hij een virtuele ruimte als webgalerij.  Waar Hugo Tanghe in de achtertuin van Brussel woont gaat de virtuele ruimte wereldwijd. De ‘MixArt Kunstenaars’ kunnen rekenen op zijn lange ervaring en krijgen er plaats, advies en ondersteuning, kortom een compleet platform om zich verder te ontwikkelen.

 

Vanuit dit hoofdkwartier ontstond rond dezelfde tijd het idee tussen twee soulmates, namelijk Hugo Tanghe en Dr. Kloot Per W, tot het oprichten van UNITED COLOURS, een collectief dat aanvankelijk enkel tentoon stelt in de MixArt Galerie.  Reeds heel wat evenementen en expo’s zijn uit hun brein ontsproten en ingericht. De ogen zijn echter ook op de toekomst gefocust en daarom versterkten ze zich onlangs met Werner Pans zodat het duo een trio werd. Hun eerste verwezenlijking samen was UNITED COLOURS (ON TOUR) Roll over Tervuren.

 

Hugo Tanghe doet net zoals Werner Pans professioneel aan beeldende kunst.  Dr. Kloot Per W is een muzikale duizendpoot, kunstschilder en niet in het minst een icoon van Belpop. .  Hun gemeenschappelijke passie is het laten samengaan van allerlei kunstvormen, een symbiotisch geheel scheppen vanuit totaal verschillende richtingen en kunstuitingen (cross-over).  Ze beschouwen zichzelf als “coloristen”, vandaar dat kleur in het gehele concept van UNITED COLOURS centraal staat.  Ook worden ze wel eens de Nieuwe Vlaamse Expressionisten genoemd.  Geïnspireerd en gefascineerd door het Stuckisme doen ze zowat elk project helemaal zelf en maakt het non-conformisme deel uit van hun artistiek denken waarbij het figuratieve heerst als reactie op het conceptuele.  

 

Allerlei getalenteerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een creatief proces waarbij zowat alles mogelijk is.  Hun  project gaat niet uit van een statisch gegeven maar is voortdurend in evolutie, je zou kunnen spreken van een never ending work in progress maar dat wel resulteert (of continueert) in verschillende expo’s. Die expo’s raken de belevingswereld van de bezoeker vanwege een veelheid aan indrukken  maar toch met een intieme extravertie. De live muziek van Dr. Kloot en zijn diverse gastmuzikanten in combinatie met schilder-,beeldhouw- en multikunstwerken zorgt voor een totale ervaring waarbij alle zintuigen worden aangesproken.  Daarbij is belangrijk dat het ook gaat over ontmoeten van mensen die in een kader van convivialiteit gedachten kunnen uitwisselen wat opnieuw een creatief proces inluidt.

 

Dat 10 jaar bruisende creativiteit, inzet, zweet, vreugde en tranen niet onopgemerkt voorbij kunnen gaan is meer dan evident.  Vandaar dat er bij Hugo Tanghe thuis in zijn MixArt Galerij een tentoonstelling doorgaat van 1 oktober tot en met 9 oktober 2016.  Uiteraard stellen Hugo Tanghe, Dr. Kloot Per W en Werner Pans zelf tentoon maar een schare aan kunstenaars hebben graag de uitnodiging aanvaard om ook hun werken op te hangen.  Het hele gebeuren wordt muzikaal zoals het bij UNITED COLOURS past gedragen door Dr. Kloot Per W and friends waaronder o.a. Mauro Pawlowski, Jan Hautekiet, Johan Hoogewijs, videoprojectie Lakke en nog veel meer.   Of de afwezigen ongelijk hebben maakt iedereen voor zichzelf uit maar de aanwezigen zouden dat achteraf wel eens kunnen beweren…

Rob Truyffaut