Inleiding ...

De vroegste bronnen

Onze familiegeschiedenis start omstreeks 1580, tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), voor onze gewesten een rampzalige periode. Tot het einde van het Ancien Régime zouden vreemde troepen de Moorsleedse bevolking teisteren.

Tijdens het “Twaalfjarige Bestand (1609-1621)" onder aartshertog Albrecht, zoon van Maximiliaan II, keizer van Oostenrijk en aartshertogin Isabella, dochter van Filips II van Spanje, werd in 1616 een volkstelling gehouden te Moorslede. Daarin vinden we de tot nu toe gekende vroegste vermelding van 3 familieleden terug: De Cuipere Frans, koeherder, vrouw, 1 kind, 1 meid; De Cupere Rouge, vrouw, geen kinderen, geen meid; De Cupere Joos, vrouw, 2 kinderen, geen meid.

Joos De Cupere, onze stambetovergrootvader (13de generatie) werd geboren omstreeks 1585 in Moorslede. Kinderen van Joos waren Rougge, Joos en Anna.

- Rougge Decuyper is geboren omstreeks 1610 in Moorslede en is er overleden in 1659. Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1630 in Moorslede met Maria Vanmechelen. Zij zijn onze stamovergrootouders. Kinderen van Rougge en Maria waren:

- Joos trouwde op 09-07-1648 in Moorslede met Petronella Vandenbulcke, geboren omstreeks 1620 in Moorslede.

- Anna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 11-06-1647 in Moorslede met Nicolaes Calaert.

De "weerbare mannen" (mannen die geschikt waren om krijgsdienst te doen) van Moorslede bestonden op 8 September 1633 uit 346 personen tussen de 18 en 60 jaar. Daarvan waren er 5 kapitein. Van deze 346 personen waren er die dag 16 afwezig en 5 ziek. Als aanwezigen o.a. Rougge De Cuppere gewapend met een piek. (De bewapening was niet al te best in vergelijking met andere gemeenten, nl 136 met zeis, 155 met piek, 18 met elautstokken, 4 met hellebaarden, 1 met een roer)(Bron: RAB, W.D.H Nr 1).

In 1646-1647 gingen Rougier De Cuipere en Jaecques De Cuipere (waarschijnlijk de neef van Rougier) werken aan fortificaties van Diksmuide.

Grote sommen moesten de parochianen van Moorslede van tijd tot tijd vinden om de kosten van het logement van de soldaten te dekken. Soms werden de gemaakte kosten deels vergoed:

Hiernaer volght d'oncosten ende verlies ghesupporteert by de naervolghende inghesetenen van de prochie van morslede den ? ende ? october 1648 door tlogement alsdan ligghende onderstaen van thien regimente te peerde ende drye regimente voetvolck vande troepen vande hertoghe van Lorrainnen onder de commande vanden heere Grand (?) van Ligneville : Va (viduam = weduwe) Rougier De Cuypere in ghelde vj p. grooten over tgonne verlooren in havre hoij ende houdt beloopende wel tsamen xv p. grooten ;Va Michiel De Cuipere in ghelde iiij p.gr. item over tgonne verlooren in havre, boon ende cruijtschoof ende houdt beloopende wel tsamen in ghelde xx p.gr.”
(Bron: RAK, Fonds Colens: nummer 503, stuk i)

Rougier en Michiel waren in 1648 dus beiden reeds overleden, Rougier waarschijnlijk reeds op 16 mei 1640, datum van een wettelijke passering (die nog te ontcijferen is). Hun weduwen (van Rougier is de vrouw onbekend, van Michaël was dit Joanna Vincent (°ca 1620, + november 1657) werden vergoed voor schade aangebracht aan haver, hooi, bonen, hout en cruijtschoof.

Lees meer in de volledige stamboom